Kajian Pembangunan Akademik Negeri Perak

Kajian Pembangunan Akademik Negeri Perak
Price: RM25.00 Buku ini menyumbang kepada perkongsian ilmu dan maklumat yang berguna kepada masyarakat sama ada yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam dunia pendidikan dalam negeri Perak dan secara amnya. Malahan, melalui kajian yang dijalankan secara komprehensif dan holisitik, buku ini memaparkan gambaran sebenar tentang permasalahan yang menjurus kepada faktor-faktor ketidakcemerlangan pencapaian akademik pelajar khususnya di negeri Perak.