Menjana Pembangunan Akademik Negeri Perak

Price: RM100.00

Year Published: 2011

Menjana Pembangunan Akademik Negeri Perak
Penerbitan buku ini menyumbang kepada perkongsian ilmu dan maklumat yang berguna kepada masyarakat sama ada yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam dunia pendidikan dalam negeri Perak dan secara amnya. Malahan, melalui kajian yang dijalankan secara komprehensif dan holistik, buku ini memaparkan gambaran sebenar tentang permasalahan yang menjurus kepada faktor-faktor ketidakcemerlangan pencapaian akademik pelajar khususnya di Negeri Perak.